Nyhetsblogg


Nya mötesmetoder sätter helt nya krav på såväl arbetssätt som möteslokaler!

Möten är nödvändiga och helt avgörande för all form av utveckling. Oavsett om det handlar om ett enkelt kund/leverantörsmöte på tumanhand, eller om ett möte med många deltagare är dialogen central. Det menar Benny Johansson från företaget CoCreo i Skövde. Benny har under många år jobbat med kreativa möten i olika former. Benny har en lång erfarenhet av mötesmetoder som använts i bl.a Silicon Valley vid arbete med ”Human centered design”, eller ”design thinking” som det populärt kallas idag. Han är nyss hemkommen från Stanford där han besökte den berömda D-school, designskolan som grundades av David Kelley, IDEO.

Läs mer.....

Alla vill köpa – ingen vill bli såld

Att köpa är både ett nöje och en profession. Som människor kan vi lägga ner mängder av tid och energi för att göra bra inköp. Ibland för att vi behöver och ibland för att vi tycker det är roligt. Men beslutet att köpa är vårt och det släpper vi inte ifrån oss. Och när någon föreslår saker utan att vi har bett om det eller försöker att övertyga oss eller pressa oss blir vi irriterade, misstänksamma och tappar lusten att köpa.

Läs mer.....

PRIS PRIS PRIS?

Kunder VET vad ALLT kostar. Oavsett om det handlar om professionella inköpare och upphandlare eller om privatpersoner. Om det inte vet, är svaret bra några knapptryckningar bort via internet. Att använda priset som konkurrensmedel blir därför ganska meningslöst. Ändå använder både säljare och inköpare priset som främsta medel för att få till sina affärer. Hur skulle det se ut om vi lät kunderna sätta priset på det de vill köpa?

Läs mer.....

Kunder är inte ett kollektiv. Kunder är individer!

Citatet kommer från Leonard A. Schlesinger, professor på Harvard Business School och uttalades så sent som för någon vecka sedan vid ett möte i Boston. Affärsakademiens Fredrik Holmstedt var på besök för en timmes pratstund bl.a. om Affärsakademiens tes att det inte är nöjdhet som driver kunders vilja att stanna kvar, återkomma och att köpa mer.

Läs mer.....

Mänskligt beteende slår de traditionella säljmodellerna med hästlängder

Att människor fattar beslut på emotionella grunder har länge varit känt. Lika känt är det att de flesta processer är rationellt uppbyggda med en förhoppning om att det rationella skall vara tillräckligt övertygande. De flesta åberopar rationella grunder för att fatta beslut. Visst har det rationella betydelse, men det verkar som att de fungerar bäst till att försvara och legitimera redan fattade beslut.

Läs mer.....

Så enkelt, men ändå så svårt!

” – När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver hjälp med, känns det bra inombords. Men när vardagen kommer ifatt mig, när viljan att hjälpa kunderna blir för stark, kommer jag på mig själv. Jag börjar tala om för kunderna vad jag tycker att de skall göra, hur de skall bära sig åt och hur bra det kommer att bli om de bara gör som jag säger. Jag kan se hur kunden tappar intresset och ändå fortsätter jag att argumentera i all välvilja”, säger en rutinerad säljare och fortsätter.

Läs mer.....

Uppdatering från bostonresan

Vår kollega Fredrik Holmstedt är precis hemkommen från Boston i USA och eftersom vi ofta tittar på och refererar till vad som händer i USA bad vi Fredrik berätta om sina upplevelser av säljare i säljarnas eget förlovade land.

Läs mer.....