Om er

För att du skall kunna dra riktigt stor nytta av att använda dig av affärsakademien passar du troligen in i någon av beskrivningarnaOm er

Företag med 50/50

 • Du är en framgångsrik person och jobbar med försäljning, inköp eller ledarskap i ett företag som omsätter > 50 miljoner SEK eller har > 50 medarbetare.
 • Du är växande och vill växa mer eller fortare med bibehållna, helst ökande marginaler
 • Du har tillräckligt stor marknadsandel och vill öka din lönsamhet
 • Du genomför kontinuerligt kundundersökningar och mäter NKI (Nöjd KundIndex) löpande
 • Du känner att det finns mer att hämta hos befintliga kunder
 • Du är mån om att behålla och utveckla befintliga medarbetare
 • Du känner att det finns mer att hämta hos befintliga leverantörer
 • Du vill utveckla din verksamhet från din position oavsett vad den är

Exempel på företag vi arbetar med, eller har arbetat med: Aftonbladet, Berns, Bravida Säkerhet, Bromma Blocks, Choice Hotels, Dagens Medicin, Egmont Tidskrifter, Elitfönster, Fabegé, Intrum Justitia, Kobia, Procordia, Retriever, Strategisk Arkitektur, Öresundskraft.

Medlemsdriva organisationer

 • Du arbetar i en medlemsdriven organisation som vill utvecklas
 • Du känner att du vill utveckla organisationens sätt att behålla och utveckla medlemmarna
 • Du ser att du behöver se på nyrekryteringen av medlemmar på något annat sätt
 • Du hör från medlemmar att de efterlyser något mer, men du är inte riktigt säker på vad de menar

Exempel på organisationer vi arbetar med eller har arbetat med: Svenska Taxiförbundet, Sveriges Åkeriföretag, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen.

Utbildningsföretag eller Företag med egen utbildningsverksamhet eller med en egen Akademi

 • Du finns i ett utbildningsföretag och söker nya utbildningar för att kunna utvecklas
 • Du behöver stöd och hjälp med att leverera företagets redan sålda utbildningar
 • Du behöver ibland vikarier för lärare eller konsulter som blir sjuka eller behöver ersättas
 • Du är utbildningsansvarig på ditt företag eller ansvarig för företagets egen utbildningsverksamhet
 • Du har höga krav på resultat från ledningen och många viljor att hantera från flera olika delar i företaget
 • Du är HR-ansvarig och vill hjälpa företagets personal att utvecklas
 • Du vet hur kompetensen ser ut och vad som krävs i tillförsel av kunskap för att företagets personal skall kunna nå sina mål
 • Du har en strategi, eller saknar en strateg för kompetenstillförseln i ditt företag

Exempel på utbildningsföretag vi har arbetat med eller har arbetat med: Företagsuniversitetet, IHM Business School, Medieinstitutet, Affärshögskolan, EC utbildning.

Offentlig Förvaltning

 • Du arbetar med upphandlingar till kommun, stat och landsting och vill dra nytta av den inköpsutveckling som sker i den privata sektorn
 • Du behöver stöd i att hitta leverantörer som inte tycker det är mödan värt att lägga anbud i den offentliga sektorn
 • Du vill lära dig mer om hur leverantörerna tänker, hur de agerar och hur de ser på den offentliga sektorn som marknad

Affärskonsulter

 • Du är affärskonsult, med din egen spetskompetens inom försäljning, inköp och ledarskap och vill utvecklas
 • Du känner att du till viss del saknar kollegor, att prata med, att utbyta tankar med och att utvecklas tillsammans med
 • Du kan ibland känna dig orolig i samband med leverans, för att du skall bli sjuk, eller tvingas ställa in uppdrag som du har åtagit dig
 • Du vet att du är en bra konsult och pedagog och känner att du vill utvecklas för att kunna fortsätta att leverera till dina befintliga kunder.

Oavsett vem du är eller vad du funderar över, är vi inte längre bort än ett telefonsamtal. Frågan är alltid fri på Affärsakademien. Vi lovar att lyssna på dig!

Tillbaka


NyhetsbrevVill du ta del av våra insikter och lärdomar från verkligheten?


Fyll i uppgifterna nedan så får du också vårt nyhetsbrev


För tidigare nyhetsbrev Klicka här!