Samarbetspartners

Samarbete är centralt för Affärsakademien och ju längre samarbetet pågår desto bättre, under förutsättning att samarbetet utvecklas. Ett partnerskap med Affärsakademien innebär gemensamma ambitioner och målsättningar samt delade värdegrunder. Partnerskapet med Affärsakademien kan se ut på flera olika sätt.

Leverantörpartner

Är i huvudsak en leverantör till Affärsakademien men ambitionerna är betydligt högre än att leverera varor och tjänster i allmänhet. En leverantörspartner ser värdet av utveckling och bidrar med nya idéer, förbättringar, effektivisering och marknadsföring.

I gengäld kommer samma saker i retur och vem som agerar kund eller leverantör är inte alltid så lätt att se. Det är de gemensamma målsättningarna som styr.

Utvecklingspartner

Är en partner som vänder sig till samma kunder som Affärsakademien och som ser fördelarna av att samarbeta för att kunna bredda sin leverans till befintliga kunder Samarbete finns oftast även inom försäljning och marknadsföring.

Projektpartner

Är precis vad det heter. Oavsett vem som driver projektet ser parterna fördelar med att driva projekt tillsammans med tydliga målsättningar och avgränskingar. Ett projekt har alltid en start och ett slut och samarbete är en viktig del för att kunna skapa så mycket som möjligt under projektets begränsade tid.


NyhetsbrevVill du ta del av våra insikter och lärdomar från verkligheten?


Fyll i uppgifterna nedan så får du också vårt nyhetsbrev


För tidigare nyhetsbrev Klicka här!