Värdegrunder

Affärsakademien bygger på samma idé om en företagsgrupp, vilket innebär att alla medarbetare är egna företagare. Det är en naturlig följd av de åtta värdegrunder vi står för:

1. ORIGINALITET

Vi har och utvecklar ursprungliga, egna, annorlunda tankar och idéer till praktisk verksamhet som våra mottagare inte tidigare fått från annat håll. Denna utveckling är kontinuerlig så att vi alltid ligger på den absoluta framkanten. Pragmatism är vårt ledord för att skapa de originella lösningarna.

2. ENKELHET

Vi strävar efter att skala av så mycket som möjligt i en verksamhet så att kärnan framträder och det lätt går att lära sig och ta till sig. Vi omvandlar idéer och önskemål till förslag och vidare till praktiska genomföranden. Våra kunder upplever alltid att de får mätbara resultatinriktade åtgärder från oss. Enkelhet är elegant.

3. ÖDMJUKHET

Vi lyssnar in och tar åt oss av varandras, kundernas och övriga intressenters önskemål, kunskaper och synpunkter. Vi integrerar detta, som adderar och ansluter till vår inställning, med våra egna ambitioner och låter dem komma till uttryck i vår verksamhet. Vi lyssnar på alla kunder; vi ställer frågor. Vi förutsätter, utan fördomar, att alla har något att bidra med. Vår förståelse för marknaden härstammar ur dessa erfarenheter. Vi förbereder oss enligt detta värdes definition innan vi möter våra intressenter.

4. KREATIVITET

Vi låter proaktivt alla våra sinnen komma till tals och prövar ny verksamhet och alternativ till nuvarande så att vi finner sådana produkter och tjänster som såväl överraskar som kommer till optimal nytta. Vi håller ständigt ögonen på och förändrar vår verksamhet och ger det som våra mottagare upplever som det bästa för kunden.

5. INTEGRITET

Vi tänker alltid på och tar hänsyn till våra egna och andras egenvärden och identiteter för förstärkt självkänsla. Vi kan alltid lita på varandra; ett förhållande som också gäller med våra kunder och andra.

6. VILJA OCH MOD

Vi är bestämda om en inriktning av vår verksamhet och vågar driva praktiskt även när det är obekvämt i förhållande till det vanliga inom vårt område.

7. BREDD OCH VIDSYNTHET

Vi tar reda på och tar hänsyn till all verksamhet inom en organisation och de skilda behov som kommer upp. Vi ser att konflikter ses naturliga och samtidigt innebär en dynamik. Det skapar framgång och leder till utveckling.

8. MERVÄRDE

Vi får ut mer än vi lägger in. Vi ger våra mottagare något utöver vad de beställt, och som de upptäcker att de har god nytta och glädje av. Vi utvecklar och erbjuder överraskande lösningar, som kan vara annorlunda än ursprungligen tänkta, men bättre och ändå följer ursprungligt syfte. De leder till bättre resultat än de förväntade.


NyhetsbrevVill du ta del av våra insikter och lärdomar från verkligheten?


Fyll i uppgifterna nedan så får du också vårt nyhetsbrev


För tidigare nyhetsbrev Klicka här!