Vad gör Affärsakademien?

Affärsakademien är fokuserade på att agera som stöd till dig i din strävan att skapa och förbättra din och ditt företags eller organisations lönsamhet Det handlar om att framkalla affärer som ökar intäkterna och minskar kostnaderna. Oavsett om du jobbar med intäkter genom försäljning, eller om du jobbar med kostnader genom inköp stödjer vi dig på dina villkor.

Affärsakademien utgår från att redan nu är bra på det du gör och att du vill fortsätta att utvecklas.

Tre sätt att använda sig av Affärsakademien

1. Anlita en Affärs-PT

Ett personligt stöd för till din professionella utvecklig. Den Personloga Tränaren återfinns ofta i hälssammanhang. De hjälper dig att nå dina mål. Det kan handla om att komma tillbaka från en skada eller sjukdom, att träna inför en stort utmaning som att t.ex. genomföra ett Vasalopp, eller att träna för att förbättra sin allmänna hälsa. En Affärs-PT hjälper dig att nå dina personliga mål

2. Genomför en undersökning, bland dina viktigaste kunder, dina viktigaste leverantörer eller dina mest betydelsefulla medarbetarna

När ditt syfte är att öka din försäljning, att minska dina kostnader, eller att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare, är det en bra idé att låta dina kunder, leverantörer och medarbetare komma till tals. De pratat gärna med dig när de själva får bestämma vad de vill prata om

3. Lär dig det du tycker att behöver för att lyckas i din roll.

Utbildning är ingen smal sektor. Det finns utbildningar för allt. Frågan är varför du vill lära dig, vad du vill lära dig och hur du vill lära dig. Affärsakademien genomför helt individuella utbildningsprogram för dig. Är ni flera, går det utmärkt att göra det i grupp. Till grund för Affärsakademiens utbildningsprogram finns erfarenheterna av att leverera innehåll och lärare till många etablerade institut som t.ex. IHM, Medieinstitutet, Affärshögskolan, Plushögskolan, Företagsuniversitetet, TEC och Changemaker.

 

 

 

 


Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra insikter och lärdomar från verkligheten?


Fyll i uppgifterna nedan så får du också vårt nyhetsbrev


Tidigare nyhetsbrev Klicka här!