Kundförvaltning

Att ta sina kunder för givet, att säga sig känna sina kunder och att tro sig veta vad de vill ha och vad de inte behöver är farligt.
Att förvalta handlar om att få saker och ting att växa och med kundförvaltning menar vi att behålla befintliga kunder, växa tillsammans och på så sätt skapa lönsamhet och ömsesidig framgång! Kunderna är trots allt basen för en lönsam verksamhet, och de behöver förvaltas väl!Kundförvaltning

Att förvalta är att få det befintliga att växa!

Blommor växer när man pratar med dem, och det gör kunder också. Kunderna behöver uppmärksammas, behandlas individuellt och känna sig prioriterade. en del kunder skriker högt medan andra vissnar och försvinner. Frågan är, vilka saknar du mest?

Kundförvaltning är att visa dina kunder lojalitet, det är inte kundens uppgift att vara lojal till dig. Först när relationen är ömsesidig kan hållbar lönsamhet uppnås!

För att detta skall kunna ske krävs en sund kundförvaltning.

Kundförvaltning handlar om att:

  • behålla rätt kunder
  • se till att de stannar
  • se till att de växer

NyhetsbrevVill du ta del av våra insikter och lärdomar från verkligheten?


Fyll i uppgifterna nedan så får du också vårt nyhetsbrev


För tidigare nyhetsbrev Klicka här!