– Tjänster

Visst handlar kundförvaltning om försäljning och först och främst till befintliga kunder. Det är ju knappast någon idé att sälja till nya kunder om vi inte klarar av att behålla de vi har.

För att klara det finns flera tjänster från Affärsakademien som du säkert har nytta av.

Några av våra tjänster är i form av Konsulting, Föreläsningar/Seminarier, Workshops, Utbildningar och Böcker.

Föreläsning/Seminarium

”Myten om den lojala kunden”

Efter mer än 4 000 kundintervjuer har vi och våra klienter lärt oss mycket om vad viktiga kunder vill och vilka krav de ställer för att stanna kvar och utvecklas som kunder. Seminariet handlar om kundernas syn på dig som leverantör och den är inte alltid som man tror. Den lojala kunden är en myt och detta ger oss alla nya möjligheter.

Tid: 1-2 timmar

Föreläsningen ger både dig och dina kollegor många nya insikter om kunder. Ni får också en hel del bekräftelse på att ni gör rätt saker och era tankar kring kunder kommer att få en kick framåt. Föreläsningen passar utmärkt till din interna ledningskonferens, säljkonferens eller personalkonferens.

Kundanalys

Vilka som är ditt företags viktigaste kunder kan vara lite svårt att se. Vi samlar tillsammans med dig in den information vi behöver för att ta fram en analys till grund för din egen kundstrategi. Det handlar om att hitta de rätta kriterierna för dig, förutom omsättning och volym, som gör en kund viktig i din verksamhet.

Tid: 2-3 veckor inklusive 3 arbetsmöten på 1-4 timmar

Ansvarig: Konsult från Affärsakademien.

Analysen ger dig nya insikter, gamla sanningar och en grund till en gemensam kundstrategi. Din kundanalys kan dels komma att bekräfta att du är på rätt väg och dels ge dig nya intäktsmöjligheter som förvånar dig.

Kvalitativ kundundersökning.

När du vill skapa dig en bild av vad dina viktiga kunder förväntar sig på kort och lång sikt för att exempelvis kunna lägga en marknads eller försäljningsplan. Affärsakademiens kundundersökningar genomförs av tränade egna kundombudsmän. Undersökningarna är inte anonyma, och kräver återkoppling. Av det skälet kan metoden endast användas ”business to business”

Tid 4-8 veckor

Omfattning 30-40 kunder

Du kommer att hitta nya affärer på både kort och lång sikt. Du kommer att hitta ännu flera användbara argument för det du säljer och du kommer att få reda på vad du behöver göra både mer och mindre av. Att veta vad dina viktiga kunder förväntar sig kommer att effektivisera såväl dig själv som andra delar av din organisation.

Utbildning

”Att sälja till befintliga kunder”

Nöjda kunder köper inte automatiskt en gång till. Nöjd kan också innebära mätt och trött. För att sälja till befintliga kunder krävs engagemang och det är det du och dina kollegor lär dig att använda genom denna utbildning. Är du nöjd med det du säljer till dina befintliga kunder idag, eller vill du öka din försäljning med mer än du trodde var möjligt till befintliga kunder. Samla ihop dina kollegor och köp en utbildning med garanterat resultat.

Tid: 3 månader

Omfattning: 3 heldagar med mellanliggande arbetsuppgifter som integreras i vardagen

Antal deltagare: 2-20 personer

Ökad försäljning är bra och att förlänga tiden med kunden är ännu bättre. Att du dessutom automatisk kommer att öka din förmåga att attrahera nya kunder blir din bonus.

Köper dina kunder för lite? Kontakta oss så kan vi ta oss an utmaningen tillsammans!


NyhetsbrevVill du ta del av våra insikter och lärdomar från verkligheten?


Fyll i uppgifterna nedan så får du också vårt nyhetsbrev


För tidigare nyhetsbrev Klicka här!