Kundombudsmän

Som kundombudsman är den främsta uppgiften att agera proaktivt och lyssna till kunderna. Det är inte bara klagomål det handlar om utan även önskemål och förslag. Genom att lyssna på sina kunder, och ta till vara på kritik och förslag kan organisationen utvecklas tillsammans med sina kunder och nå gemensam framgång. En externt inhyrd kundombudsman från oss är en bra start!Kundombudsmän

I Affärsakademien och framför allt inom kundförvaltning har vi under 10-års tid arbetat som kundombudsmän med uppgiften ”att föra kundens talan in i leverantörens organisation”.

Alla kundombudsmän i Affärsakademien är utbildade och tränade i olika intervjumetoder. Utbildningen och praktiken sker stegvis för att utveckla kompetens och färdigheter. Vi garanterar att vi har en kunnig kundombudsman för alla typer av tjänster.

I rollen som extern kundombudsman öppnas en helt ny, fantastisk värld när vi håller ögon och öron öppna. Det är lätt att tro att vi får ta hand om många klagomål från missnöjda kunder och visst händer det. Men…

Vår uppfattning, efter flera tusen kundsamtal är att endast 10% av samtalen handlar om klagomål!!!

90% av samtalen är önskemål! Och det gäller både när vi agerar proaktivt när vi ringer kunder, och när vi finns tillgängliga för kunder via mail, web och telefon.

Kundombudsmän har funnits sedan förra seklet och började i försäkringsbranschen. Idag finns det många företag som säger sig ha en kundombudsman. Efter samtal med flerparten av kundombudsmän i flera olika branscher, kan vi konstatera att det handlar om klagomålshantering och reklamationshantering. När kunderna inte är nöjda är det tänkt att kundombudsmannen skall hjälpa till som en sista instans innan Allmänna Reklamationsnämnden. Kundombudsmännen är i de flesta fall inställda på att ta emot klagomål. Önskemål lyssnas det inte så mycket på eftersom det inte upplevs vara kundombudsmannens uppgift att hantera. Det finns ingen kunskap eller öppenhet för att ta hand önskemålen och då hamnar de naturligtvis i papperskorgen.

Affärsakademiens kundombudsmän är tränade och utbildade i att lyssna och när vi börjar lyssna på era kunder öppnas en helt ny värld av möjligheter. Kunderna kan oftast mer om era produkter än ni anar och det gäller det att ta vara på.

Att arbeta med önskemålshantering ger möjlighet till nya affärer, större affärer, effektivare kommunikation och även möjligheter att spara pengar som också syns direkt i resultatet.

Kundombudsmannaskap handlar om att:

  • lyssna på kunder efter kundernas egen agenda
  • hjälpa till att formulera det kunderna vill säga
  • föra kundens talan in i organisationen
  • återkoppla till kund
  • se till att kundernas önskemål realiseras och kommuniceras
  • lära, reflektera och utveckla

Vi arbetar ínte med klagomålshantering, vi arbetar med önskemålshantering. Kontakta oss om dina önskemål!


NyhetsbrevVill du ta del av våra insikter och lärdomar från verkligheten?


Fyll i uppgifterna nedan så får du också vårt nyhetsbrev


För tidigare nyhetsbrev Klicka här!