– Tjänster

Visst handlar kundombudsmannaskap om att ta hand om klagomål och reklamationer. Att dessutom ta hand om önskemålen gör att det finns 10 gånger mer att hämta när du vill.

För att klara det finns det flera tjänster från Affärsakademien som du säkert har nytta av.

Kundundersökning med hjälp av kundombudsmän

Görs bara med företagskunder, är inte anonyma och kräver återkoppling. Kort sagt: ”om du inte tänker agera utifrån det som kunderna säger, kan du lika gärna låta bli att ställa frågor till dem”

Kundundersökningen kräver ett definierat antal viktiga kunder och genomförs med 25 – 50 kunder åt gången, för att säkerställa att återkoppling kan ske.

När kunderna är viktiga för dig har våra kundombudsmän en svarsfrekvens på mer än 95%!

”Lost and found analys” med hjälp av kundombudsmän

Vi tar fram anledningen till att dina kunder valde just dig och det kan du dra nytta av när du ska skaffa nya.

Tappade kunder går att få tillbaka om du vill och vi tar reda på hur du skall göra detta.

Kundombudsmannaskap

Är en form av kontinuerlig kundundersökning där intervjuer genomförs rullande med återkopplingskrav direkt till kund. I ombudsmannaskapet ingår även att vara öppet tillgänglig för att driva era kunders krav och önskemål.

Hyr en egen kundombudsman

Er kundombudsman är både proaktiv och reaktiv. Intervjuer genomförs kontinuerligt och kundernas krav konkretiseras i er egen organisation. Samtidigt finns kundombudsmannen tillgänglig för ta hand om kundernas synpunkter, driva kundernas frågor och återkoppla till kunderna, ofta med ömsesidiga åtaganden till följd.

Ingen önskebrunn är för djup. Ring så lyssnar vi!


NyhetsbrevVill du ta del av våra insikter och lärdomar från verkligheten?


Fyll i uppgifterna nedan så får du också vårt nyhetsbrev


För tidigare nyhetsbrev Klicka här!