Leverantörsförvaltning

Ordet förvaltning är i många sammanhang lite missvisande. Det kan upplevas som passivt och defensivt och det är inte alls vad vi menar. Att förvalta handlar om att få saker och ting att växa och med leverantörsförvaltning menar vi att få leverantörerna att utvecklas och växa tillsammans med sina kunder och på så sätt skapa lönsamhet för alla parter. Leverantörsförvaltning handlar om inköp och upphandling.Leverantörsförvaltning

Att förvalta är att få det befintliga att växa!

Ingen lämnar sina pengar till en bank, ett försäkringsbolag eller ett fondbolag för att de skall bli värda mindre. Inget fastighetsbolag vill att deras fastigheter skall tappa i värde. Ingen vill att bostaden man investerat i skall sjunka i värde. Alla vill att värdet skall öka och så är det även när det gäller leverantörer. Värdet av våra leverantörer skall växa!

För att det skall kunna ske krävs en sund leverantörsförvaltning.

Leverantörsförvaltning handlar om att:

  • behålla rätt leverantörer
  • se till att de stannar
  • se till att de växer
  • begränsa antalet leverantörer
  • hjälpa leverantören att sänka våra kostnader

NyhetsbrevVill du ta del av våra insikter och lärdomar från verkligheten?


Fyll i uppgifterna nedan så får du också vårt nyhetsbrev


För tidigare nyhetsbrev Klicka här!