Medarbetarförvaltning

Ordet förvaltning är i många sammanhang lite missvisande. Det kan upplevas som passivt och defensivt och det är inte alls vad vi menar. Att förvalta handlar om att få saker och ting att växa och med medarbetarförvaltning menar vi att få medarbetarna att utvecklas och växa tillsammans med företaget. Medarbetarförvaltning handlar om att utveckla de resurser som redan finns i företaget!Medarbetarförvaltning

Att se medarbetarna växa är det finaste som finns!

Ingen lämnar sina barn till ett dagis bara för att hålla dem vi liv. Ingen sätter sina barn i en skola bara för att kunna veta var de är. Ingen låter sina barn träna fotboll för att få sitta på bänken. Vi vill att våra barn skall utvecklas och växa till bra, och helst bättre medmänniskor är genomsnittet.

Alla vill sina barns bästa och så är det även med medarbetare. Värdet av våra medarbetare skall växa! Det kallas även för Humankapital om man så vill.

För att detta skall kunna ske krävs en sund medarbetarförvaltning.

Medarberarförvaltning handlar om att:

  • behålla rätt medarbetare
  • se till att de stannar
  • se till att de växer
  • se till att de drar till sig andra människor som vill växa
  • bli bättre på att rekrytera nya

NyhetsbrevVill du ta del av våra insikter och lärdomar från verkligheten?


Fyll i uppgifterna nedan så får du också vårt nyhetsbrev


För tidigare nyhetsbrev Klicka här!