– Tjänster

Visst handlar medarbetarförvaltning om ledarskap. Först och främst att leda och stödja de befintliga medarbetarna. Det är ju knappast någon idé att skaffa några nya om vi inte har gjort vad vi förmår med de medarbetare vi redan har.

För att klara det finns det flera tjänster från Affärsakademien som du säkert har nytta av.

  • Medarbetaranalyser
  • Konflikthantering
  • Övrig personalproblematik
  • Kompetensanalys
  • Rekryteringsstöd
  • Avvecklingsstöd
  • Undersökningar; interna/externa, kvantitativa/kvalitativa
  • Utvärderingar

Kontakta oss och släng ut en tanke så tänker vi vidare med er!


NyhetsbrevVill du ta del av våra insikter och lärdomar från verkligheten?


Fyll i uppgifterna nedan så får du också vårt nyhetsbrev


För tidigare nyhetsbrev Klicka här!