Kundombudsmannaskap
Ombudsman är som smörgåsbord ett svenskt ord som finns även på engelska och betyder sammas sak. En kundombudsmans uppgift är att föra kundens talan in i leverantörens organisation, driva frågan och se till att kunden får den återkoppling som efterfrågas.
Kundombudsmannaskap är inte samma sak som en klagomålshantering eller ärendehantering. Som kundombudsman upplever vi sällan klagomål (<10%). Kunder är oftast nöjda, ibland mer än nöjda (>10%) Runt 80% av de frågor som en kundombudsman hanterar är önskemål om förbättringar. Och önskemål om förbättringar kan inte en klagomålsavdelning eller reklamationsavdelning hantera, av den enkla anledningen att det inte är något klagomål eller reklamation.

Att ta hand om kundernas önskemål är kundombudsmannens uppgift.

Kundernas önskemål är, rätt hanterat pengar. Både i form av nya intäkter och i minskade kostnader.

Tre vägar att hitta nya pengar hos dina befintliga kunder

1. Genomför ett kundombudsmanna-test
* Välj ut ett begränsat antal kunder 10-20 st.
* Anlita en kundombudsman från Affärsakademien för att intervjua kunderna
* Analysera
* Återkoppla till intervjuade kunde

2. Anlita en kundombudsman på deltid
* En dag i veckan jobbar din kundombudsman såväl proaktivt med utvalda kunder som reaktiv med kunder som kontakta din kundombudsman
* Akuta ärenden rapporteras direkt till dig
* En gång i månaden lämnas en rapport med konkret utmaningar till grund för din affärsutveckling

3. Utbildning och träning av en eller flera individer som direkt kan axla ansvaret som interna kundombudsmän
* Programmet löper under 4 fyra till 6 månader
* Din, eller dina kundombudsmän börjar jobba dag ett med hjälp av en Affärs-PT från Affärsakademien
* Utvärdering sker löpande månadsvis och efter programmets genomförande


Hör av dig till Joakim Harping 070-582 44 63