Motiverande Samtal i affärslivet

Varje dag möter jag människor. Ofta i ett affärssammanhang.
Jag pratar, möter och träffar säljare, köpare, kunder, leverantörer, chefer och 
ledare. Och ledare är nog det flesta av oss även om vi inte tänker så mycket på det. Är alla dessa möten och samtal motiverande? Ger dem energi? Leder dem till någon form av fortsättning? Jag vill påstå att alla möten ger något, men så har det inte alltid varit för mig.

Det började med att jag mötte en gammal vän och kollega som sadlat om. Han hade lämnat musiken och krögarlivet och utbildat sig till beroendeterapeut. Jag jobbade då som Kundombudsman (de gör jag fortfarande) och vi såg snabbt att våra arbetsuppgifter hade väldigt mycket gemensamt. Det ena ledde till det andra och snart satt jag åter i skolbänken för att introduceras utbildas och tränas samtalsmetodiken 
Motiverande Samtal.

Metodiken är lätt att förstå och samtidigt svår och krävande. Och nu femton år senare börjar jag känna mig varm i kläderna. Jag ser och hör i mina samtal och möten att många inte alls ser alla sina samtal som motiverande.
Starkt överdrivet;
– Kunder upplever ofta säljare som jobbiga och pushiga
– Säljare upplever ofta kunder och inköpare som tröga, nonchalanta och 
ointresserade
– Medarbetare upplever ofta chefer som självupptagna
– Chefer upplever ofta medarbetare som upplevs oengagerade

I mina olika roller som Affärs-PT, Kundombudsman, Rådgivare, Konsult och 
lärare har jag sett hur stor betydelse möten och samtal har. Och hur stor skillnad det gör när samtalen i sig utvecklas och blir just Motiverande.

När du skall övertyga en ny kund att köpa dina produkter, kan du utgå från att den du försöker sälja till redan har en annan leverantör, eller löser sitt problem på ett annat sätt

När du skall övertyga en leverantör att sälja sina produkter till dig till ett så lågt pris som möjligt, kan du utgå från att leverantören kan sälja till många andra än just till dig

När du skall få din medarbetare att jobba mer, kan du utgå från att medarbetaren redan tycker att hen gör sitt bästa

Hur motiverande dina samtal blir är helt upp till dig själv. Och det finns alltid förbättringspotential – Hos oss alla.

Nyfiken?

Hör av dig till

Farbror Joakim
Joakim Harping 070-582 44 63

Eller till någon av oss andra……

Similar Posts