Kunder är inte ett kollektiv. Kunder är individer!

Citatet kommer från Leonard A. Schlesinger, professor på Harvard Business School och uttalades så sent som för någon vecka sedan vid ett möte i Boston. Affärsakademiens Fredrik Holmstedt var på besök för en timmes pratstund bl.a. om Affärsakademiens tes att det inte är nöjdhet som driver kunders vilja att stanna kvar, återkomma och att köpa mer.

Mänskligt beteende slår de traditionella säljmodellerna med hästlängder

Att människor fattar beslut på emotionella grunder har länge varit känt. Lika känt är det att de flesta processer är rationellt uppbyggda med en förhoppning om att det rationella skall vara tillräckligt övertygande. De flesta åberopar rationella grunder för att fatta beslut. Visst har det rationella betydelse, men det verkar som att de fungerar bäst till att försvara och legitimera redan fattade beslut.