Kunder är inte ett kollektiv. Kunder är individer!

Citatet kommer från Leonard A. Schlesinger, professor på Harvard Business School och uttalades så sent som för någon vecka sedan vid ett möte i Boston. Affärsakademiens Fredrik Holmstedt var på besök för en timmes pratstund bl.a. om Affärsakademiens tes att det inte är nöjdhet som driver kunders vilja att stanna kvar, återkomma och att köpa mer.

Efter bara några minuter får vi stöd för teorin att det handlar om att lyssna på kunder i realtid, att visa engagemang och över tid bygga förtroende hos varje enskild kund oavsett om det är en konsument eller en person som köper för ett företags eller en organisations räkning

Professor Schlesinger är sedan 2013 verksam på Baker Foundation som just ”Professor Of Business Administration” vid Harvard Business School och han har mycket att säga om modernt ledarskap. Han pratar också mycket om avsaknaden av det samma och menar att väldigt många CEO´s och CFO´s sitter fast i gamla beprövade teorier i stället för att lära sig av sina egna kunder och kunder till dagens framgångsrika företag. Dialogen med fakulteten fortsätter och vi ser fram emot ett längre reportage i nästa nummer av Affärsakademiens