Nu skall de nya avtalen in!

December är en hektisk tid. Förutom att de sista affärerna skall genomföras innan året är till ända, är det bra om vi hinner äta julbord med kunder, leverantörer, eller medarbetare. Julklapparna skall delas ut och så var det där med avtalen som löper ut vid årsskiftet.

Det är hög tid att prata med dina affärskontakter oavsett om de är kunder eller leverantörer.
Hur hinner vi med att förnya de avtal som löper ut, är en fråga som inte bara dyker upp i samband med årsskiften. Avtal behöver förnyas kontinuerligt och många har förstått att det är en god idé att sprida ut avtalens löptid över kalenderåret. Oavsett om du är säljande eller köpande part kan anledningarna vara flera till att förlänga, förnya, eller omförhandla ingångna avtal. Här kommer några av dem:

1. Ett avtal som är förmånligt finns det oftast ingen anledning till att omförhandla. Den part som finner avtalet extra förmånligt kommer av naturliga skäl inte driva frågan om omförhandling. Det kan till och med vara så att man håller sig undan för att avtalet skall löpa vidare utan förändringar, eller med de automatiska uppgraderingar som följer avtalet.

2. Bister eller överkapacitet är nästa alltid en anledning till förnyelse eller omförhandling. Den part som upplever det största hotet blir då ofta drivande.

3. Avtalen ses i vissa fall så värdefulla att de rent av kallas för strukturkapital. Dessa avtal är ofta lika värdefulla på båda parter. Då finns en gemensam angelägenhet till att förnya och uppdatera avtalen i tid.

Hur gör man då när det är dags att förnya avtalet
?

Sju tips till dig som behöver förnya ett avtal som löper ut.

1. Se till att skaffa dig en överblick över de avtal som du har ansvar för. Att de finns på samma ställe, att de är lätta att hitta och att de är sorterade på ett klokt sätt.

2. Sortera avtalen efter viktighetsgrad. De avtal som betyder mest är det viktigt att ha koll på. Därefter sorterar du avtalen efter löptiden. Det avtal som ligger närmast för förnyelse överst.

3. Lägg in tider för uppsägningar, omförhandlingar, för förnyelse i kalender så att du inte missa några avtal och hamnar i tidspress. Skaffa dig därefter en överblick så att du kan fördela dina avtal hyggligt jämt över kalenderåret.

4. Ring dina avtalsparter i god tid innan avtalet bör förnyas. Det gäller även de avtal som du vet är förmånliga. Det är oftast en dålig idé att låta dessa avtal löpa, eftersom obalanserade avtal skapar irritation och missnöje som leder till uppsägning förr eller senare.

5. Skapa en grundplan för förnyelsen av avtalet tillsammans med avtalsparten. Diskutera er fram till hur förhandlingen skall gå till och se till att förutsättningarna för förnyelsen av avtalet är de bästa möjliga.

6. Utgå ifrån att avtalet skall förnyas och att det är grunden till förhandlingen. Se ändå till att skaffa dig en BATEF, innan förhandlingen börjar

7. Se till att förhandla löpande under tiden med båda parters bästa för ögonen. Om en tidspress ändå infinner sig, se till att det avtal ni har löper vidare under tiden som förhandlingen pågår. Så länge du förhandlar har du har du affären i egna händer.

Behöver du mer kunskap och fler tips i ditt arbetet med dina avtal, hör av dig till oss på Affärsakademien.