Livet

Motiverande Samtal i Affärslivet

Motiverande Samtal kallas även MI efter engelskans Motivational Interviewing är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfta att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Ursprungligen utformades metoden av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick

Metoden har används länge inom beroendevården, kriminalvården och andra delar av vården där motivationen till beteendeförändring är centralt.

Inom affärslivet har metoden visat sig fungera mycket väl i flera olika sammanhang. I förhandling, sälj, inköp och andra sammanhang där motivationen till förändring behöver höjas.

Några exempel:
* När en presumtiv kund skall bearbetas till att bli just kund, kan vi utgå från att kunden i de allra flesta fall redan har en en annan leverantör. Det finns därmed någon form av affärsrelation som du måste ta hänsyn till. Vad du kommer att erbjuda kommer att sättas i relation till det kunden redan har

* När du söker en ny leverantör är det inte alltid säkert att du kan få köpa det du vill köpa, speciellt om du söker något som är speciellt, någon bristvara eller något som just nu är jättepoplärt.

* När du skall genomföra ett samtal som känns svårt och jobbigt

* När du stor inför en viktig förhandling

* När du skall genomföra en förändring som du misstänker kommer att möta motstånd.

Affärsakademien har lång erfarenhet av metoden i affärslivet och erbjuder löpande öppna utbildningar i Motiverande Samtal.

Grundkurser startas 4 – 5 gånger per år och nästa start är planerad till den 3:november. Kursen omfattar Fyra eftermiddagar den 10/11, 17/11, 24/11 och den 1/12. mellan kl. 13.00-16.00

Kursen genomförs centralt i Stockholm och priset är 14 750 SEK + moms

Bokas via samtal eller sms till Joakim Harping 070-582 44 63

Kursen kan också genomföras individuellt som ett Affär-PT program


Under nästa år genomförs fördjupingskurser med fokus på fyra specifika områden:

1. Agil affärsframkallning
Handlar om att förkorta affärsprocesserna för båda parter med hjälp av MI och innovationsmodeller från bl.a. google

2. Förhandling.
Här kombineras MI med kunskap från världens främsta förhandlingsinstitut
”Harvad Negtioation Project.

3. Motiverande Service
Har utvecklats inom Restaurangbranschen där MI kombineras med ledarskap för att motivera både gäster till att konsumera mer och medarbetarna att servera mer.