Välkommen till Affärsakademien Stories!

Efter sommaren kommer vi att börja publicera berättelser av allehanda slag.

Dels kommer vi att prata om upplevelser från våra Affärs-PT:ar, klienter och kunder. Och dels kommer vi att berätta om gamla och nya aktuella forskningsresultat från framför allt Harvard Business School, EIPM och Affärsakademiens egna undersökningar. Till detta kommer praktiska erfarenheter som är sprunget ut forskning, såväl vetenskaplig som tillämpad, empirisk forskning.

Premiär inom kort!