Hur du som ledare kan framtidssäkra verksamheten genom             kommunikation

Hur du som ledare kan framtidssäkra verksamheten genom kommunikation

Kommunikation är ett av de viktiga verktygen en ledare har då han/hon ska föra verksamheten framåt och mot de satta målen. Frågan är hur du som ledare nyttjar det verktyget smartast så att du får önskad och rätt effekt. Kommunikation är också dialog. Det är när vi tar in andras tankar och åsikter som vi…