THOMAS LUNDIN
Affärs-PT och Senior Advisor

Tel 070-371 88 40

Thomas Lundin

Affärs-PT och Senior Advisor i Affärsakademien sedan år 2022. Erfarenheterna av offentlig sektor, privat verksamhet, och elitidrott har givit Thomas många insikter. Att balansera dagliga utmaningar i arbete med familj, fritid och egen utveckling är centralt för Thomas. Det kommer också att vara tillgängligt för dig i din fortsatta utveckling.

Att se helheten och att kunna säga nej blir viktigt, men ännu viktigare blir fokus som utgår från dina olika prioriteringar samt de mål du och verksamheten har satt upp.

Att gå från skolvärlden via Industriföretaget ASEA till konsumentföretaget Pripps och samtidigt jobba som fotbollstränare i Hammarby och Djurgården har varit utmanande och gett Thomas ovärderliga erfarenheter kring att se just helheten