Utbildning


”Meningen med livet är att upptäcka sin gåva,
Syftet med livet är att dela den!”

(Lemshaga-vision)


Att lära sig nytt, mer och att skaffa ny kunskap är ett stort mänskligt behov.
Det är också förknippat med många drivkrafter. Nyfikenhet, prestige, utveckling, vinst/ekonomi, makt är några av dem

Att inneha kunskap är en sak.
Att kunna använda kunskapen kallar vi för färdighet.
Att vara riktigt duktig kalla vi för kompetens.

I Affärsakademien utbildar vi för kompetens vilket innebär flera saker:

* Tillförsel av kunskap
* Reflektion kring kunskapen
* Användandet
* Utveckling av färdigheten
* Kompetens

Formerna för utbildning är många och behöver inte alltid leda hela vägen till kompetens. Därför erbjuder vi flera varianter:

1. Inspirationsföreläsningar
Med syftet att förmedla kunskap, aha-upplevelser, bekräftelser, och till viss mån även underhållning
Från 20 minuter till två timmar

2. Seminarier
Med syftet att förmedla kunskap, få deltagarna att tänka och flektera. Prova på och prata om vad kunskapen skulle kunna användas till
Från En till Tre timmar

3.. Work-Shops (Verkstäder)
Med syftet att utifrån tillförsel av kunskap, tillsammans jobba fram något konkret som kan komma att användas direkt i din verksmanhet. Ofta som en del i en konferens, ”kick off” eller en personalaktivitet
Från Två till Fyra timmar

4. Utbildningsprogram
Med syftet att förmedla kunskap inom ett specifikt områden. Att prova på kunskapen i verksamheten och att skapa bestående förbättring, förändring eller utveckling
Från Två heldagar eller Fyra halvdagar till 8 halvdagar

5. Individuella program (Se Affärs-PT)
Med syfte att genomföra en betydande och bestående förändring i ditt eget nuvarande arbete eller som förberedelse för en ny roll med nya uppgifter

Vill du veta med? Hör av dig till Joakim Harping 070-582 44 63 eller till den konsult du tror kan hjälpa dig