Har vi en gemensam bild av framtiden? – Vår vision?Visionen är vår attraktiva bild av framtiden. En del menar att den ska vara nåbar. Andra säger tvärtom. Men  om vi tror att vi aldrig kan nå den, varför ska vi då ens kämpa för att komma dit? Då kan vi lika gärna lägga krut och engagemang på andra saker.

Har ni en vision i er affärsplan? Är den tydlig och framförallt formulerad på ett sätt som gör att du blir sugen på att bidra till att nå den?  Att du kanske till och med förstår vad som kommer att krävas?

Måla upp er framtidsbild så att alla förstår, ser samma bild och bidrar till samma mål

Vi läser affärsplaner på olika sätt och vi ser olika saker framför oss. Vi tolkar den helt enkelt lite olika beroende på vem vi är, vilka erfarenheter vi besitter, vår kultur och våra värderingar, hur vi arbetar etc. Vi ser olika mål och framförallt ser vi olika lösningar på den utmaning vi har framför oss. 

Ibland kan en framtidsbild kännas som om man lekt med ord, en del kallar det flum eller rent av ordbajseri. För mig har varje ord en innebörd. Jag har arbetat med kommunikation i över trettio år men jag skriver sällan något om det inte finns ett syfte med det. För mig ska det betyda något, för någon. Och om vi inte kan måla upp bilder framför oss som förklarar vart vi ska, hur ska vi då få med våra medarbetare? Hur ska en styrelse, ledningsgrupp och medarbetare kunna ha samma bild och samma syn på vad som kommer att ske där framme eller vad som måste ske idag?

När en elitidrottare ska genomföra en tävling, ser han/hon bilden av sig själv att lyckas, kanske när han/hon hoppar över en höjdhoppsribba eller rentav står på prispallen med medaljen runt halsen. Precis så måste vi företag också göra. En sak är ju om man är ensam och ska nå ett mål, en framtidsbild. Men om vi är fler än en person i ett företag gäller det att vi ser samma sak. Annars kanske vi springer åt var sitt håll eller t.o.m deltar i olika sporter. Onödigt tänker jag. Minst sagt onödigt och icke hållbart.

Så vill du säkerställa att ni når era mål och er vision;

  • Se till att ni har en gemensam och attraktiv bild av framtiden
  • Se till att den sitter innanför skinnet på styrelsen, ledningen och varenda medarbetare
  • Prata om framtidsbilden ofta, så att alla näst intill kan känna doften av framtiden
  • Ja, låt visionen och framtidsbilden vara nåbar! Det värsta som kan hända är ju att ni får flytta fram positionerna.

Christina Thulin

Kommunikationsstrateg, styrelseledamot, Affärs-PT och coach

#vision #framtidsbild #

Om Affärsakademien: Affärsakademien består av människor med kolossalt många års erfarenhet från brett skilda branscher och organisationer. Det gemensamma är att alla brinner för att hjälpa individer och organisationer till ständiga förbättringar i skapandet av och utvecklandet affärer.

Similar Posts