Affärer skapas, genomförs och upplevs av människor

Manhattan i New York är en av världens mest tätbefolkade platser. Har skapas förmodligen extremt många affärer av väldigt många människor

Affärsakademien består av människor med många års erfarenhet från brett skilda branscher och organisationer. Det gemensamma är att alla brinner för att hjälpa individer och organisationer till ständiga förbättringar i skapandet av affärer.

Med fokus på befintliga kunder, medarbetare och leverantörer skapas förutsättningar för stabilitet och organisk tillväxt i den takt du önskar. Kort sagt, vi jobbar med försäljning, inköp och ledarskap och vi gör det med individen i fokus. Det tre huvudområden som används är alla grundade i vardagliga problem och utmaningar.

Ett personligt stöd till din egen utveckling i din professionella värld. Mycket påminner om PT-tjänster som finns att köpa på gym och i hälsobranschen. Du får ditt stöd, dina samtal, dina program och det är du själv som gör jobbet. Du är unik och det finns troligen bara du som är som du är. Därför är det inte alltid lätt att ta till sig nya kompetenser på ett och samma sätt. En Affärs-PT i Affärsakademien är utbildad inom samtalsterapi och har ofta även coachutbildning. Det är du som sätter agendan och Affärs-PT:n som hjälper dig att utvecklas i din egen professionella värld.

Uppföljning är affärslivets mest eftersatta kompetens. Uppföljning är starten till den research som krävs för att skapa utveckling, oavsett vad du arbetar med i din professionella roll. Kvalitetssäkring kräver tid och resurser och den är nödvändig såväl för att hitta framtidens affärer som för att undvika höga kostnader i utebliven kvalitet.

Problem är grunden till utveckling. När problemen hopar sig är det lätt att tappa geisten. Ett litet problem kan över tid växa och anta formen av en surdeg som ingen vill ta i. Affärsakademiens konsulter arbetar för att lösa problem och anta utmaningar. Oavsett om det handlar om att ta hand om en missnöjd kund, leverantör eller medarbetare, finns det alltid en möjlighet att kapa kostnader eller att skapa intäkter genom att ta tag i de surdegar som finns.

Kontakt

Har du frågor eller behöver hjälp?
Det finns bara kloka frågor och det kostar inget att ställa dem till Affärsakademien.

Mejla info@affarsakademien.se,
ring oss eller skicka ett sms till 070-582 44 63.

”Den enda gemensamma nämnaren för extremt lönsamma företag tycks vara förmåga att behålla och utveckla rätt kunder, medarbetare och leverantörer över tid.”

Prof. Emeritus James Heskett
HBS 2008

AKADEMI

Läroanstalt eller ett lärt samfund, enligt NE.
En specialiserad högskola, enligt Wikipedia.
Samfund och läroanstalt, enligt SAOB.