Du är redan framgångsrik och betydelsefull, men du vill fortsätta att utvecklas i din egen takt och på ditt eget sätt. Då är det dags att göra slag i saken och skaffa dig en egen Affärs-PT. Ditt personliga stöd till din egen utveckling i din professionella värld. Det påminner mycket om de PT-tjänster som du köper på ett gym. Utifrån dina utmaningar får du inte bara det stöd du efterfrågar, utan även det stöd du behöver på din resa.

* Du är medveten om att det sällan finns några ”Quick Fix” och att din resa kommer att ta ett tag. Och du är medveten om att det du själv som måste göra jobbet.

* Du är unik och det finns troligen bara du som är som du är. Därför är det inte alltid lätt att ta till sig nya kompetenser på ett och samma sätt. En Affärs-PT i Affärsakademien är utbildad inom samtalsterapi och har ofta även coachutbildning.

* Det är du som sätter agendan och Affärs-PT:n som hjälper dig att utvecklas i din egen professionella värld.

GÖR SLAG I SAKEN. TA KONTAKT MED DEN AFFÄRS-PT PASSAR DIG BÄST, ELLER RING 070-582 44 63 OCH PRATA MED GRUNDAREN JOAKIM HARPING

Hur det går till? Låt oss ge dig några exempel.

På gymmet förväntar dig dig att få ett individuellt program som du kan kan jobba själv med och det får du även med hjälp av din Affärs-PT. Det kan handla om ett problem, en utmaning, eller en självupplevd kompetensbrist som du vill ta tag i.

Här kommer några exempel på program som har genomförts och genomförs just nu

”Jag förväntas sälja mer” | 5 sejourer

Din huvudsyssla är kanske något annat, men du har blivit ombedd att sälja mer. Du har bestämt dig för att bli bättre på att sälja, men du vill inte känna dig som en person som ”prackar på någon något”. Du vill hitta verktyg och metoder för att kunna sälja mer. Du vill göra det på ditt eget sätt och efter dina egna förutsättningar. Din Affärs-PT hjälper dig att hitta din väg och du kommer att få pröva dig fram mellan sejourerna. Programmet löper mellan 2 och 6 månader och kostar 18 750 SEK

Ny i inköpsrollen | 5 sejourer

Du har fått ett större ansvar för att ta hand om inköpsfrågorna. Du behöver skaffa dig kontroll och struktur i inköpsarbetet. Du vill hitta nya vägar för att hantera kostnader och kvalitetsfrågor och helt enkelt bli bättre på att hantera inköp och leverantörer. DIn Affärs-PT guidar dig in i inköparens värld och ser till att du får användbara verktyg från dag 1. Programmet löper mellan 2 och 6 månader och kostar 18 750 SEK

”Jag vill bli en bättre förhandlare” | 8 sejourer

Du jobbar med försäljning, inköp, eller har till uppgift att påverka din omgivning internt eller externt. Du upplever att du skulle vilja bli bättre på att komma fram till beslut med dina kunder, leverantörer eller kollegor. Att det skulle kännas bättre om jag såg fram emot förhandlingssituationerna istället för att bäva inför dem. Från första dagen får du tillgång till verktyg och uppgifter att genomföra som tar dig framåt i förhandlingarnas fantastiks värld. Sen handlar det om att träna så mycket du själv känner att du orkar. Programmet löper mellan 4 och 9 månader och kostar 29 750 SEK