Seminarier

För att kunna minnas måste man tänka och det är det är huvudmålet med Affärsakademiens seminarium. Naturligtvis finns ämnet i grunden. Ett fenomen, en studie, en forskningsrapport, en bok eller något annat. Den som leder seminariet stannar dock upp ibland, för att låta publiken reflektera och prata med varandra. En kortare stund med sin granne eller en lite längre stund vid en paus eller en måltid. Anledningen till detta är att ämnen skall landa lite tyngre och förhoppningsvis leda till någon form av agerande i deltagarnas egna värld efter seminariet

Några exempel på seminarier kommer här:

I huvudet på en kundombudsman.
Kunder är människor och dessutom enskilda unika individer. Även om de ofta trivs och umgås som flockdjur är de olika och det är svårt att dela in dem i grupper även om försök görs hela tiden. Vad som är bra för en kund kan vara en total katastrof för en annan. Vad som upplevs som bra service för en människa kan upplevas som påträngande av en annan. Att behandla alla lika eller som man själv vill bli behandlad räcker inte långt
Joakim Harping har prata med tusentals kunder i många branscher mängder med historier som får dig att tänka, att fundera och att t.o.m. ta nya tag i kontakter med kunder

Hållbarhet på riktigt i din vardag.
Anders Hallquist har levt med hållbarhet på riktigt i sitt jobb som miljöchef i ett stort fastighetsbolag. Allt du gör i ditt jobb påverkar miljön och det mesta går att göra lite bättre, lite mer hållbart och i de flesta fall även ekonomiskt lönsamt. Seminariet kommer att ge dig mängder av tips och idéer som både kräver tanke och aktion.

Man kan inte svälta en gris till fetman.
Fredrik Holmstedt är finanschefen som började intressera sig för intäkter. Efter år som ekonomichef kontroller och finanschef har han och många andra att träffa budget, trots att andra kollegor har budgeterat fel. Är det bra eller dåligt?
Att det är kunderna som står för resultatet och att medarbetarna gör det möjligt för kunderna att köpa känner alla till. Men att det handlar om människor och mänskliga beteenden är det inte så många som tänker på. I alla fall inte så många ekonomer. Användbara frågeställningar, idéer och embryon till att använda rätt KPI:er är något du får med dig

Kontakta
Joakim Harping
Anders Hallquist
Fredrik Holmstedt