Ibland hinner man inte med allt som ledare.

I alla verksamheter uppstår problem och utmaningar varje dag. De flesta problem löser du och ni själva, men ibland behöver ni hjälp och ibland blir problemen liggande och blir ganska fort surdegar, som ingen vill ta i. Det är inte bara tråkigt och kostsamt. Surdegarna suger energin ur oss och de upptar en betydande av våra tankar.

Uppgiften eller utmaningen är för stor för att hinna med intern och den är för liten för att fylla en hel tjänst. Då finns Affärsakademiens konsulter till hans.

Problemen och utmaningar är grunden till all utveckling och i ett lite större perspektiv är problemen pengar och lönsamhet. Och visst vore det synd om ni inte skulle kunna hinna ta hand om dem

I Affärsakademien finns erfarenheten och människorna som hjälper dig med surdegarna. Som tar sig an såväl problem som utmaningar med glädje och som ser dina pengar som ligger och väntar. Ofta är problemen kopplade till människor och mänskligt beteende. Men en kombination av verktyg och erfarenheter förvandlar vi dina surdegar till pengar. 

Uppdraget formulerar vi tillsammans utifrån de problem eller utmaningar du har. Smått eller stort, långt eller kort internt eller externt. Du får gärna kalla oss för ombudsmän, det är vi vana vid. Dessutom finns ordet även i det engelska språket, med samma betydelse.

Några exempel på konsultuppdrag vi genomfört finns här intill