Workshops (Mindre snack och mer Verkstad)

Att problem och utmaningar löses bäst tillsammans är väl känt. Frågan är bara hur ofta vi ger oss chansen att jobba med våra utmaningar i gruppen. Ofta delas uppgiften ”Lös Problemet!” ut till en enskild person.
I en workshop handlar det om att lösa ett problem, att möta en utmaning eller att utveckla något som är angeläget.

Några återkommande problem och utmaningar kommer nedan. De är alla embryon till kreativa workshops som under 2-4 timmar koncentrerat ta fram genomförbara åtgärder att sätta i verket

* Vi har för låg ”Hit-Rate” på våra offerter
* Vi vill höja vårt NKI
* Vi har nått vårt mål när det gäller NKI och/eller NPS. Vad gör vi nu?
* Jag behöver revidera vår budget
* Vi behöver en jämställdhetsplan
* Jag behöver prognoser för nästa års inköp
* Vi har problem med våra logistiska flöden
* Jag behöver minska bundet kapital i vårt lager
* Vi behöver en hållbarhetsplan
* Vi behöver en kundstrategi
* Vi behöver en leverantörsstrategi
* Vi har utmaningar i vår marknadskommunikation
* Jag behöver minska vår personalomsättning


Hör av dig med din utmaning så lyssnar vi på dig