Leverantörsbedömningar

Din kvalitet i det du gör och levererar till dina kunder påverkas radikalt av de leverantörer du har och blir avgörande hur din kvalitet kommer att bedömas av dina kunder, medarbetare, klienter, brukare, konsumenter eller vad du väljer att kalla dem för

Ett känt fenomen bland inköpare och upphandlare är att de har för många leverantörer samtidigt som det hela tiden saknas leverantörer inom vissa specifika områden

Leverantörsbedömning handlar om att välja nya leverantörer. Att hela tiden vara öppen ör vad marknaden har att erbjuda och att aktivt leta

Som leverantör och säljare kan det ibland kännas frustrerande när inköpare ställer frågor som ofta inte handlar om de produkter varor eller tjänster du vill sälja.

Detta är ett område där de offentliga upphandlarna har kommit längre än inköparna inom den privata sektorn.

Några saker att tänka på när du väljer nya leverantörer.

* Leveranskvalitet hos leverantören
Förmågan att leverera i rätt tid kvantitet och kvalitet. De kvalitets-certifieringar vi har måste motsvaras hos leverantören. Fråga dem och fråga deras kunder
* Kapacitet
Inte bara att de kan leverera de vi kommer att efterfråga. Hur stor del av leverantörens kapacitet kommer i att efterfråga. Kommer vi att vara en liten obetydlig kund, eller en hyggligt stor, eller på något annat sätt en prioriterad kund
* Hållbarhet
De löften kring hållbarhet vi ger våra kunder måste avspeglas i det vi köper in. Allt från närodlat, klimatpåverkan, transporter och återvinning till mänskligt ansvar i olika aspekter spelar in

3 Steg vi hjälper dig med
1. Spendanalys.
Inte bara de produkter du köper utan också vilka leverantörer du köper av och från, i syfte att hitta hål för nya leverantörer
2. Kategorisering av leverantörer
De viktigaste, de betydelsefulla, de med potential och de som uppfyller de hållbarhetskrav vi ställer, samt de vi behöver ta bort eller lägga i viloläge för att skapa plats för nya
3. Marknadsundersökningar och analyser av försörjningskedjor
Vad som finns på marknaden och hur du kan hitta dina framtida leverantörer

Nyfiken hör av dig till Joakim Harping 070-582 44 63