Leverantörsutvärderingar

”Audits” säger en professionella inköparna. Det handlar om att bedöma befintliga leverantörer inför framtiden och utröna hur samarbetet skall kunna fortsätta och att utvecklas. Riktiga Audits görs hos leverantören för att se hur processerna funkar i verkligheten och att förstå leverantörens verklighet. Mycket kan även lösas genom samtal, och andra typer av möten. När vi har leverantörer som geografiskt ligger långt bort brukar digitala möte fungera bra

Några saker att tänka på i arbetet med befintliga leverantörer

* De viktigaste leverantörerna är de som ställer till störst problem för oss när de får problem eller slutar att levererar
* Välj ut dina viktigaste leverantörer som det ser ut just nu
* Prata med dem och klar gör tillsammans hur nu skall förhålla er till varandra när det gäller möten, kvalitetskontroller, utveckling, kostnader, prognoser och annat som har betydelse för samarbetet
* Dela upp och prata om kvalitetssäkring


Tre steg vi kan hjälpa dig med

1. Spendanalys. Hur fördelar sig dina inköp mellan dina leverantörer. Hur mycket köper ni och vad köper ni
2. Kategorisera leverantörer och produkter. Det kan handla om volymer, risker, kostnader, hållbarhetsaspekter, potential, leveranssäkerhet, betalningar eller annat
3. Intervjua befintliga leverantörer om nuläge och framtid

Kom ihåg att de lönsamma företagen och organisationerna behåller och utvecklar sin leverantörer längre och bättre än andra

Nyfiken? Hör av dig till Joakim Harping 070-582 44 63