Varför gör du medarbetarundersökningar?

När grunden är att du vill behålla och utveckla dina medarbetare är vi med dig och hjälper dig med ditt tänk, ditt genomförande, ditt lärande och din kvalitetssäkring. Eller de delar du behöver stöd i.

Vad som är avgörande för att dina medarbetare väljer att stanna hos dig är helt individuellt. Därför är det viktigt att alla de medarbetare du vill behålla ses som egna individer.

Den centrala frågan ”Vad kan du göra för att din medarbetare skall välja att stanna kvar och utvecklas hos dig?” behöver ställas. I arbetet med den kommande boken ”Myten om den lojala medarbetaren” kan vi konstatera att frågan ställs alldeles för sällan. Och om den ställs kommer den för sent. När medarbetaren redan har valt att säga upp sig.

Några myter att tänka på i samband med din medarbetarundersökning

* Anonymitet är inte efterfrågat. Däremot sekretess och integritet
Medarbetaren vill bli sedd, lyssnad på och känna sig betydelsefull. När du erbjuder anonymitet till alla säger du automatiskt att du inte bryr dig om vem som har sagt vad och att du inte kommer att agera

* Ställ inte några frågor om du inte är beredd på att lyssna och agera på de svar du får

* Tro inte att de svar du får gäller alla i din organisation

* Svaren kommer att variera även individuellt över tid, bl. beroende på arbetsbelastning, livssituation, målsättningar och ålder

Några steg vi hjälper dig med:
1. Hitta dina framtida talanger bland dina befintliga medarbetare
De som du vill skall stanna, utvecklas som specialister eller framtida ledare

2. Intervjua medarbetarna individuellt kring frågan ”Vad tycker du att jag som din chef och arbetsgivare skall göra för att du skall stanna kvar och utvecklas. Som ett komplement till de medarbetarsamtal/utvecklingssamtal du redan gör.

3. Skapa ömsesidiga åtaganden kring de gemensamma mål ni definierar.


Som inspiration kommer vi gärna och pratar med dig om medarbetarundersökningar och förmågan att behålla dina viktigaste medarbetare. Du väljer själv om du vill ha en föreläsning, ett seminar, eller en workshop

Hör av dig till Joakim Harping 070-582 44 63