Kundundersökningar

Som kunder drabbas vi alla av kundundersökningar. De är ofta inriktade på att vi förväntas svara på hur nöjda vi är eller hur villiga vi är att rekommendera vår leverantör till någon annan. Förutom att det skapar viss irritation hos kunder finns det inte några direkta samband mellan nöjdhet och lojalitet eller mellan nöjdhet och lönsamhet, trots att många under lång tid har letat efter samband

Kundundersökningar är dock viktiga för din verksamhets kvalitetssäkring.
En orsak är att kunder inte kommer att tala om för dig att de har valt en annan leverantör. Det kommer inte att berätta varför, inte hur det gick till, eller vad det var som var avgörande. Utan att prata med dina kunder kommer du inte att få reda på vad som fick dem att köpa första gången, vad som gör att de stannar och framför allt vad de förväntar framöver.

Du behöver inte prata med alla dina kunder
Bara du vet vilka kunder som är de viktigaste, så räcker det att prata med dem. För de är ju de viktigaste kunderna du vill behålla. De som uppskattar dig, betalar, köper ofta, mycket och prata gott om dig, eller något annat som känns viktigt.

Några saker att tänka på
* Kundundersökningar bör göras rullande. Det räcker inte med en gång per år eller vartannat år
* Utgå från din kundstrategi eller skaffa dig en kundstrategi
* Sikta först och främst på att behålla din viktiga kunder
* Sekundärt att sälja mer till dem
* Använd öppna frågor. Svaren kommer att ge dig oanade insikter och affärsmöjligheter
* Ta hand om svaren. Använd svaren i din affärsutveckling

Affärsakademiens konsulter hjälper dig med:
1. Kundanalyser
2. Kundstrategier
3. Kundundersökningar
4. Affärsutveckling baserat på dina viktiga kunders förväntningar

Hör av dig till Joakim Harping 070-582 44 63