Exempel på uppdrag

Spendanalys
Genom gång av hela leverantörsstocken och segmentering av leverantörerna i ett serviceföretag

Framtagande av kundstrategi
I samband med ägarskifte i ett mindre industriföretag genomförs en genomgång av befintliga kunder, marknadssegment och framtida marknader. Strategin koordinerades med försäljning och marknadsavdelningen och sjösattes i samband med en ”Kick Off”