Affärer initieras, skapas och upplevs av människor, ingenting annat än människor.

Människor fattar beslut på känslomässiga grunder, därefter ägnar de mycket tid till att förklara sina
beslut som rationella för såväl sin omgivning som för sig själva

Affärer initieras, skapas och upplevs av människor, ingenting annat än människor.

Människor fattar beslut på känslomässiga grunder, därefter ägnar de mycket tid till att förklara sina
beslut som rationella för såväl sin omgivning som för sig själva

Affär-PT

För modiga ledare
är det lika självklart
med en PT på
jobbet som på
gymmet

Kvalitetssäkring

Kanske den viktigaste
delen av hela
affärsprocessen. Och
förmodligen den
minst utvecklade

Konsulting

När du inte hinner kan
eller vill är hjälpen
nära till hand, på kort
eller längre sikt, alltid
med målet klart i
siktet