Hur är det då med nöjdhet som nyckeltal? Har det någon betydelse?

Hur är det då med nöjdhet som nyckeltal? Har det någon betydelse?

Kan kundernas grad av nöjdhet påverka lojaliteten och lönsamheten? Om vi börjar med lönsamheten, så påverkas inte lönsamheten nämnvärt när lojaliteten ökar. Anledningen är enkel. Det beror på vilka kunder som stannar. För att lönsamheten skall påverkas krävs att de lönsamma kunderna stannar och att de olönsamma blir färre. Forskning från bl.a. Harvard Business School…

På svenska pratar vi om att vara vi vill att våra kunder skall vara lojala MOT oss, våra anställda skall vara lojala MOT oss och att våra leverantörer skall vara lojala MOT oss.

På svenska pratar vi om att vara vi vill att våra kunder skall vara lojala MOT oss, våra anställda skall vara lojala MOT oss och att våra leverantörer skall vara lojala MOT oss.

Om vi utgår från att lojalitet är svårt att kräva och egentligen borde förtjänas blir det också svårt att vara lojal MOT någon eller något. På engelska heter det ”Loyal to”, d.v.s. lojal TILL. Och då kan man fråga sig vem som egentligen skall vara lojal TILL vem? Kan det vara så att lojalitet faktiskt…