Motiverande samtal i ditt ledarskap

Att leda andra är naturligt och vi gör det mer eller mindre medvetet. När vi behöver få med oss andra i stort eller smått påverkar vi vår omgivning och sänder signaler på alla möjliga sätt. Talet och våra språk är det vi har använt längst, inte minst kroppsspråk. Eftersom våra hjärnor fortfarande reagerar starkast på hot och belöningar,  är det oftast där vi börjar och utan att tänka oss för särskilt mycket. När vi ser att ett barn går något riskfyllt, är vi genast där och rättar till. När vi vill någon väl ökar vår vilja att ge. Det innebär att ledarskapet i sig inte enbart är en fråga för chefer och professionella ledare, Bara genom att tita in i de sociala medierna ser vi att viljan att påverkar andra är hur stor som helst. 

I mina olika yrkesroller såväl som ledare och VD som Affärs-PT och rådgivare möter jag hela tiden utmaningar som kan relateras till olika former av ledarskap. Med Motiverande Samtal som grund öppnas nya vägar eftersom metodiken och förhållningssättet inte bygger på att motivera andra till förändring . Det handlar istället om att hjälpa den du vill leda att motivera sig själv till förändring. Ibland går det fort, ibland kan det tyckas ta oändligt med tid. Det innebär ständig träning i fokusering, lyssnande, reflektion och tålamod. Och visst är det mödan värt. Att följa människors förändring och utveckling är nog det bästa som finns.

Ditt eget ledarskap börjar med dig själv. Motiverande Samtal ger dig nya verktyg och förmågor som kommer att förändra din syn på ledarskap. Och ledarskap är inte bara nödvändigt det är efterfrågat. 

I arbetet med den nya boken ”Myten on den lojala medarbetaren” har jag och min medförfattare Johan Brandt pratat med många medarbetare och ledare (Ledare är också medarbetare). Viljan att leda är central oavsett anledning och oavsett poisition. Efterfrågan på ledarskap och också stor och tydlig. Den kraft och motivation som finns är hos bland både medarbetare och chefer kolossal. 

Hur vill du utveckla ditt sätt att leda, ditt sätt att leda andra och att fortsätta att utveckla såvälm dig själv som de du vill leda?

Hör av dig

Farbror Joakim
070-582 44 63

Bästa hälsningar

Joakim Harping
Affärs-PT, Researcher, Senior Arvisor, Author
Affärsakademien
www.affarsakademien.se
www.affarspt.se

070-582 44 63

Similar Posts