Motiverande samtal i inköp

Allt börjar med inköp!

När du tittar dig omkring där du sitter, kan du snart konstatera att nästan allt du ser har köpts av någon vid något tillfälle. I ditt hem är det lika tydligt. Så gott som allt har köpts eller införskaffats och frågan är: Hur gick det till?

Nyfikenhet, längtan och möjligheten går före det konkreta behovet. Och när det blir lite besvärligt tar vi i lite extra och ofta lägger vi större möda än vi tror på att köpa det vi vill ha. Beslutet att köpa fattas oftast på känslomässiga beslut och försvaras sedan för sig själv och omgivningen som rationella beslut. 

Professionella inköpare och upphandlare ägnar merparten av sin tid med att leta efter produkter, varor och tjänster hos befintliga och nya leverantörer. De upplever i stort sett samma problem som säljaren när det svårigheten att komma till beslut. 

Det krävs på samtal, många möten, många mail och lång tid innan beslut kommer att fattas. Och det är här det motiverande samtalet kommer till sin rätt. Eftersom metoden kommer från beroendevården bygger den i grunden på att ge motparten möjlighet att motivera sig själv. Vid inköpet gäller det att den du vill köpa av, måste motivera sig själv till att prioritera dig som kund. Ibland går det fort och många gånger kommer det att ta väldigt lång tid, men oftast går det mycket fortare i jämförelse med att få exempelvis en narkoman att motivera sig själv till förändring.

Som inköpare är risken stor att du blir frustrerad. 

”Här står jag med pengarna i hand och upplever att expediten i affären inte bryr sig”, är en vanlig kommentar från kunder och konsumenter. 
”När jag har bestämt mig förväntar mig att få köpa det jag vill ha och jag vill att det skall gå fort” är en annan vanlig uppfattning

När vi frågar ett av världens mest framgångsrika detaljhandelsföretag vad de har snott från andra på vägen till att bli bäst? år vi svaret: 
”Vi har snott två saker från det svenska företaget HM. 

  1. Vi stör inte våra kunder i butiken
  2. Vi har alltid folk i kassan


Motivationen till att köpa är i grunden minst lika stark som motivationen till att sälja, kanske t.o.m. starkare hos den som köper. 
Visst handlar det om timing och även en hel del om hur motiverad du är i dina samtal

Vill du veta mer? Hör av dig

Farbror Joakim
070-582 44 63 

Eller till någon av oss andra……

Similar Posts