Viss kan du utbilda dig i Motiverande Samtal!

Viss kan du utbilda dig i Motiverande Samtal!

Kunskapen finns på nätet och det är en bra start. Men, att känna till hur man gör kommer inte att göra någon märkbar skillnad. Motiverande Samtal är inte bara en samtalsmetodik. Det handlar om att mer om ett förhållningssätt och din egen inställning till de människor du möter i ditt dagliga värv. Grunderna lär vi dig på en månad och sen är det upp till dig hur du kommer att använda och utveckla ditt eget förhållningssätt till din omgivning. Oavsett vilka affärer du jobbar med, vilken uppgift du har, vilken possession du har eller vad du vill åstadkomma finns det uppsidor med att utveckla ditt förhållningssätt. 

Vilka utmaningar står du inför in din dagliga gärning?

Hör av dig

Farbror Joakim
070-582 44 63

Hör gärna av er med frågor och kommentarer

Bästa hälsningar

Joakim Harping

Affärs-PT, Researcher, Senior Arvisor, Author
Affärsakademien

Similar Posts